Kemianteollisuus

Responsible Care - Our commitment to sustainability

Responsible Care juhlii 30 vuotta Suomessa
Responsible Care juhlii 30 vuotta Suomessa

Tulokset

Energiankulutus
Lue lisää
Turvallisuus
Lue lisää
Kiertotalous
Lue lisää
Kasvihuone­kaasu­päästöt
Lue lisää

Responsible Care on kemianteollisuuden vastuullisuusohjelma, Suomessa se on ollut käytössä huimat 30 vuotta. Tulokset kertovat pitkäjänteisen vastuullisuustyön toimivan.

Responsible Care -ohjelmassa vastuullisuustyö on tavoitteellista ja vuorovaikutus vahvaa. Yritysten vastuullisuustyön kehittämistä tuetaan yhteistyöllä. Vastuullisuustyön tuloksia seurataan vuosittain koottavilla indikaattoritiedoilla, joiden tuloksia esitellään tällä sivustolla. Vuoden 2021 tuloksissa näkyy ilmastotavoitteiden eteneminen.  Yli puolet Responsible Careen sitoutuneista yrityksistä on asettanut ilmastotavoitteen. Uusiutuvan sähkön käyttö kasvoi reilusti ja kierrätettyjen ja uusiutuvien materiaalien käyttö jatkoi kasvuaan. Toisaalta vuosi oli myös poikkeuksellinen isojen huoltoseisokkien sekä vaativien sääolosuhteiden takia.

Sitoutuneet yritykset

Hiilineutraali kemia

Tavoittelemme alan hiilineutraalisuutta ja luontopositiivisuutta vuoteen 2045 mennessä. Kemianteollisuuden yritykset pyrkivät kohti hiilineutraalisuutta sekä hiilijalanjälkeä pienentämällä että hiilikädenjälkeä kasvattamalla. Käytännössä tämä tarkoittaa oman toiminnan hiilijalanjäljen eli kasvihuonekaasupäästöjen pienentämistä. Se tarkoittaa myös hiilikädenjäljen kasvattamista asiakkaiden päästöjä pienentävillä tuotteilla ja ratkaisuilla. Tässä uusilla raaka-aineilla, teknologioilla ja kiertotaloudella on merkittävä rooli. Luontopositiivisuus taas tarkoittaa luonnon monimuotoisuuden vähenemisen kääntämistä luonnon monimuotoisuuden vahvistamiseksi. Kemianteollisuuden yrityksissä luonnon monimuotoisuus otetaan osaksi päätöksentekoa ja johtamista. Esimerkiksi investointisuunnitelmissa yritykset ottavat luonnon monimuotoisuuden huomioon. Selvityksiä tehtäessä tarkastetaan myös vaikutukset luonnon monimuotoisuudelle ja toimitaan se huomioiden.

Lue lisää
Yritystarinat
Responsible Care tulokset 2021 – ilmastotavoitteet ja kiertotalous etenivät, turvallisuustyössä kehittämistä
Uusiutuvan sähkön käyttö kasvoi reilusti ja kierrätettyjen ja uusiutuvien materiaalien käyttö jatkoi kasvuaan. Toisaalta vuoden aikana otettiin takapakkia työturvallisuudessa.
Lue lisää
Uutiset
Responsible Care -video on katsottavissa
Video esittelee, mistä Responsible Caressa on kyse ja mikä ohjelman tavoite on.
Katso video
Uutiset
Kemianteollisuus ry:n Hiilineutraali kemia -tavoitteelle vastuullisuuspalkinto
Kemian alan eurooppalainen kattojärjestö Cefic palkitsi alan toimijoita vastuullisuustyöstään. Kemianteollisuus ry:n Hiilineutraali kemia -tavoite palkittiin sarjassa "En route to climate neutrality".
Lue lisää
Yritystarinat
Iso tehdas lämpenee hukkalämmöllä
Kemianteollisuuden tuotteita valmistava Kiilto tavoittelee hiilitasapainoa kaikissa toiminnoissaan vuoteen 2028 mennessä.
Lue lisää
Yritystarinat
Entsyymitehdas jäähtyy viileällä ulkoilmalla
Entsyymejä valmistava Roal Oy ottaa täyden hyödyn irti Suomen viileästä ilmastosta.
Lue lisää
Työntekijän näkökulmasta Responsible Care on tuottanut merkittäviä tuloksia työelämän kehittämisessä.
Jenni Uljas, Responsible Care -ohjausryhmän jäsen, Teollisuusliitto

Energiankulutus

Responsible Care -ohjelmaan sitoutuneet yritykset ovat parantaneet energiatehokkuuttaan vuosien aikana pitkäjänteisesti ja useat ovat myös allekirjoittaneet kansallisen energiatehokkuussopimuksen.

Monet kemianteollisuuden prosessit vaativat kovan paineen ja korkeita lämpötiloja, mikä johtaa suureen kokonaisenergiankulutukseen. Suurin osa kulutetusta energiasta ostetaan energiantuottajilta, mutta osa energiasta tuotetaan myös itse.

2021 tulokset

Vuodesta 1995 energian kulutus suhteutettuna tuotantoon on vähentynyt 20 %. Vuonna 2021 28 %  käytetystä energiasta oli sähköä ja loput muuta energiaa, kuten lämpöä. Kulutetusta sähköstä 41 % oli uusiutuvilla energialähteillä tuotettua. Kulutetusta muusta energiasta 8 % oli uusiutuvilla tuotettua.

-0%
Energiankulutus
vuodesta 1995
0%
käytetystä sähköstä
uusiutuvista energialähteistä
Lue lisää
Responsible Care ohjaa koko yrityksen vastuullista johtamista kattaen kaikki vastuullisuuden osa-alueet henkilöstön, kemikaali- ja ympäristöturvallisuuden saralla.
Anne Helenius-Heir, Vice President of EHSQ, Kemira Oyj

Turvallisuus

Turvallisuuden ja työhyvinvoinnin kehittäminen on tuottanut pitkällä aikavälillä tulosta kemianteollisuudessa. Tavoitteena on jatkuva parantaminen kohti nollaa tapatumaa.

Vuodesta 1988 tapaturmat ovat vähentyneet 91 %. Kemianteollisuuden tapaturmataajuus on huomattavasti pienempi kuin Suomessa teollisuudessa keskimäärin. Aktiivisesta turvallisuusajattelusta kertoo myös jatkuvasti kasvava turvallisuushavaintojen määrä.

2021 tulokset

Vuoden 2021 tulokset ovat herätys turvallisuuskulttuurin jatkuvaan kehittämiseen. Vaikka 46 % yrityksissä ei tapahtunut yhtään poissaoloon johtanutta tapaturmaa omalle henkilöstölle eikä urakoitsijoille, silti turvallisuuden avainmittareiden kehityssuunta muuttui vuoden 2021 osalta. Responsible Care -ohjelmassa mukana olevissa yrityksissä tapaturmataajuus nousi 51  % vuodesta 2020 (vähintään kolmen päivän poissaolo, eli LTI3). Vastaavasti vähintään yhden päivän poissaoloon johtaneiden tapaturmien taajuus (LTI1) nousi 24 %.  Vuonna 2021 läheltä piti -raportteja ja turvallisuushavaintoja tehtiin 2,8 kappaletta henkilöä kohden.

-0%
Tapaturmia
(LTI3) vuodesta 1988
0.0
Tapaturmataajuus
(LTI3)

Työstä poissaoloon johtaneiden tapaturmien lukumäärä miljoonaa työtuntia kohden sekä menetetyt työtunnit miljoonaa työtuntia kohden

lkm./milj. työtuntia
1000 tuntia/milj. työtuntia
0
10
20
30
40
50
0
1
2
3
4
1988
1991
1995
2000
2005
2010
2015
2020
2021
Työstä poissaoloon johtaneet tapaturmat
Menetetyt työtunnit
Lue lisää
Responsible Care nostaa turvallisuuden pitkäjänteisen kehittämisen esille. Jos viime vuonna neljänneksessä yrityksistä oli nolla tapaturmaa –kerhossa, uskon että yhteistyöllä ja hyviä käytäntöjä jakamalla suunta on kohti 100 prosenttia.
Elisa Tuhkanen, Health, Safety, Environment and Security Manager, Kraton Chemical

Kiertotalous

Kiertotalous on kemianteollisuuden keskiössä ja materiaaleja käytetään hyvin tehokkaasti. Käytetyt raaka-aineet eroavat toisistaan yhtä paljon kuin lopputuotteet, mikä kertoo alan monipuolisuudesta.

Viime aikoina jätteiden hyötykäyttö raaka-aineena toisissa prosesseissa sekä energiahyötykäyttö ovat kasvaneet. Näin ollen loppusijoitettavien jätteiden määrä on laskenut merkittävästi. Molekyylejä käytetään uudestaan ja uudestaan.

Vettä käytetään niin prosesseissa kuin raaka-aineena. Huomion kiinnittäminen vedenkulutukseen on entisestään tehostanut resurssitehokkuutta.

2021 tulokset

Resurssitehokkuus on keskiössä kemianteollisuuden yrityksissä, ja se kehittyy koko ajan. Vuonna 2021 53 % yrityksistä kertoi käyttävänsä kierrätettyjä materiaaleja tuotannossaan. Noin 7 % tuotannosta poistuvista materiaalivirroista oli ulkoisia sivuvirtoja ja jätteitä.

0%
käytetyistä materiaaleista oli
kierrätettyjä tai uusiutuvia
-0%
Vedenkulutus
vuodesta 1995

 

Lue lisää
Ilmastonmuutosta ei ratkaista ilman kemiaa. Responsible Care on ohjannut toimintaamme 30 vuotta ja tarjonnut välineitä vastuullisuustyön kehittämiseen. Työ jatkuu!
Sami Nikander, Johtaja, Vastuullisuus, Kemianteollisuus ry

Kasvihuone­kaasu­päästöt

Kemianteollisuuden kasvihuonekaasupäästöt jatkavat laskuaan, ala etenee kohti hiilineutraalisuutta. Koko Suomen kasvihuonepäästöistä kemianteollisuuden osuus on noin 5 %

Kemianteollisuudessa työtä hiilijalanjäljen pienentämiseksi tehdään kehittämällä prosesseja ja siirtymällä mahdollisimman vähäpäästöisen energian käyttöön. Alan tavoite on olla hiilineutraali vuoteen 2045 mennessä.

2021 tulokset

Töitä kasvihuonekaasupäästöjen vähentämiseksi on tehty pitkäjänteisesti, ja vuodesta 1999 kasvihuonepäästöt ovat laskeneet 28 %. Vuonna 2021 suorat ja epäsuorat kasvihuonekaasupäästöt olivat 4,7 miljoonaa tonnia CO2e.

-0%
Kasvihuonekaasupäästöt
vuodesta 1999
-0%
Kasvihuonekaasupäästöt
vuodesta 2019
Lue lisää