Kemianteollisuus

Responsible Care - Our commitment to sustainability

Responsible Care – omaehtoista vastuullisuustyötä vuodesta 1992
Responsible Care kattaa 80% kemianteollisuuden tuotannosta. Yritykset ovat sitoutuneet jatkuvaan kehittämiseen, hyvien käytäntöjen jakamiseen ja vuosittaiseen raportointiin.
Responsible Care – omaehtoista vastuullisuustyötä vuodesta 1992

Tulokset

Energiankulutus
Lue lisää
Turvallisuus
Lue lisää
Kiertotalous
Lue lisää
Kasvihuone­kaasu­päästöt
Lue lisää

Responsible Care on kemianteollisuuden vastuullisuusohjelma. Vuoden 2019 tulokset kertovat pitkäjänteisen vastuullisuustyön tuottavan tulosta. Niin kasvihuonekaasupäästöt kuin työtapaturmien määrä laskivat. Yhä useampi yritys käytti tuotannossaan uusiutuvia raaka-aineita, ja tuotannosta poistuvien jätteiden määrä laski.

Sitoutuneet yritykset

Hiilineutraali kemia

Kemianteollisuus teki vuoden 2019 alussa rohkean päätöksen. Tavoittelemme alan hiilineutraalisuutta Suomessa vuoteen 2045 mennessä. Kemianteollisuuden yritykset pyrkivät kohti hiilineutraalisuutta sekä hiilijalanjälkeä pienentämällä että hiilikädenjälkeä kasvattamalla. Käytännössä tämä tarkoittaa oman toiminnan hiilijalanjäljen eli kasvihuonekaasupäästöjen pienentämistä. Se tarkoittaa myös hiilikädenjäljen kasvattamista asiakkaiden päästöjä pienentävillä tuotteilla ja ratkaisuilla. Tässä uusilla raaka-aineilla, teknologioilla ja kiertotaloudella on merkittävä rooli.

Lue lisää
Uutiset
Euroopan Responsible Care -palkinnot Kemiralle ja Nesteelle, kunniamaininta Kiillolle
Euroopan kemianteollisuuden järjestö Cefic on julkistanut Responsible Care -palkintonsa voittajat. Suomalaiset yritykset saavuttivat loistavaa menestystä vastuullisuustyöstään.
Lue lisää
Uutiset
Ravelast Polymers liittyi Responsible Care-vastuullisuusohjelmaan
Kumi- ja polyuretaanituotteita ja pinnoitteita valmistava Ravelast Polymers on viimeisin kemianteollisuuden vastuullisuusohjelmaan liittynyt yritys.
Lue lisää
Yritystarinat
Iso tehdas lämpenee hukkalämmöllä
Kemianteollisuuden tuotteita valmistava Kiilto tavoittelee hiilitasapainoa kaikissa toiminnoissaan vuoteen 2028 mennessä.
Lue lisää
Yritystarinat
Kemianteollisuuden Turvallisuuspalkinto 2019
Centrian toteuttamassa opintokokonaisuudessa yhtenä teemana oli turvallisuus. Kokonaisuus toteutettiin yhteistyössä teollisuuden kanssa.
Katso video
Yritystarinat
Entsyymitehdas jäähtyy viileällä ulkoilmalla
Entsyymejä valmistava Roal Oy ottaa täyden hyödyn irti Suomen viileästä ilmastosta.
Lue lisää
Työntekijän näkökulmasta Responsible Care on tuottanut merkittäviä tuloksia työelämän kehittämisessä.
Jenni Uljas, Responsible Care -ohjausryhmän jäsen, Teollisuusliitto

Energiankulutus

Responsible Care -ohjelmaan sitoutuneet yritykset ovat parantaneet energiatehokkuuttaan vuosien aikana pitkäjänteisesti ja useat ovat myös allekirjoittaneet kansallisen energiatehokkuussopimuksen.

Monet kemianteollisuuden prosessit vaativat kovan paineen ja korkeita lämpötiloja, mikä johtaa suureen kokonaisenergiankulutukseen. Suurin osa kulutetusta energiasta ostetaan energiantuottajilta, mutta osa energiasta tuotetaan myös itse.

2019 tulokset

Vuodesta 1995 energiankulutus suhteutettuna tuotantoon on vähentynyt 24 %. Vuonna 2019 26 % käytetystä energiasta oli sähköä ja loput muuta energiaa, kuten lämpöä. Kulutetusta sähköstä 24 % oli uusiutuvilla energialähteillä tuotettua. Kulutetusta muusta energiasta 7 % oli uusituvilla tuotettua.

-0%
Energiankulutus
vuodesta 1995
0%
käytetystä sähköstä
uusiutuvista energialähteistä
Lue lisää
Responsible Care ohjaa koko yrityksen vastuullista johtamista kattaen kaikki vastuullisuuden osa-alueet henkilöstön, kemikaali- ja ympäristöturvallisuuden saralla.
Anne Helenius-Heir, Vice President of EHSQ, Kemira Oyj

Turvallisuus

Turvallisuuden ja työhyvinvoinnin kehittäminen on tuottanut pitkällä aikavälillä tulosta kemianteollisuudessa. Tavoitteena on jatkuva parantaminen kohti nollaa tapatumaa.

Vuodesta 1988 tapaturmat ovat vähentyneet 90 %. Kemianteollisuuden tapaturmataajuus on huomattavasti pienempi kuin Suomessa teollisuudessa keskimäärin. Aktiivisesta turvallisuusajattelusta kertoo myös jatkuvasti kasvava turvallisuushavaintojen määrä.

2019 tulokset

Responsible Care –ohjelmassa mukana olevissa yrityksissä tapaturmien taajuus laski 2 % vuodesta 2018 (vähintään kolmen päivän poissaolo, eli LTI3). Vastaavasti vähintään yhden päivän poissaoloon johtaneiden tapaturmien taajuus (LTI1) laski 3 %. Neljänneksessä yrityksistä ei tapahtunut yhtään poissaoloon johtanutta tapaturmaa omalle henkilöstölle eikä urakoitsijoille. Vuonna 2019 läheltä piti -raportteja ja turvallisuushavaintoja tehtiin 2 kappaletta henkilöä kohden.

-0%
Tapaturmia
(LTI3) vuodesta 1988
0.0
Tapaturmataajuus
(LTI3)

Työstä poissaoloon johtaneiden tapaturmien lukumäärä miljoonaa työtuntia kohden sekä menetetyt työtunnit miljoonaa työtuntia kohden

lkm./milj. työtuntia
1000 tuntia/milj. työtuntia
0
10
20
30
40
50
0
1
2
3
4
1988
1991
1995
2000
2005
2010
2015
2018
2019
Työstä poissaoloon johtaneet tapaturmat
Menetetyt työtunnit
Lue lisää
Responsible Care nostaa turvallisuuden pitkäjänteisen kehittämisen esille. Jos viime vuonna neljänneksessä yrityksistä oli nolla tapaturmaa –kerhossa, uskon että yhteistyöllä ja hyviä käytäntöjä jakamalla suunta on kohti 100 prosenttia.
Elisa Tuhkanen, Health, Safety, Environment and Security Manager, Kraton Chemical

Kiertotalous

Kiertotalous on kemianteollisuuden keskiössä ja materiaaleja käytetään hyvin tehokkaasti. Käytetyt raaka-aineet eroavat toisistaan yhtä paljon kuin lopputuotteet, mikä kertoo alan monipuolisuudesta.

Viime aikoina jätteiden hyötykäyttö raaka-aineena toisissa prosesseissa sekä energiahyötykäyttö ovat kasvaneet. Näin ollen loppusijoitettavien jätteiden määrä on laskenut merkittävästi. Molekyylejä käytetään uudestaan ja uudestaan.

Vettä käytetään niin prosesseissa kuin raaka-aineena. Huomion kiinnittäminen vedenkulutukseen on entisestään tehostanut resurssitehokkuutta.

2019 tulokset

Resurssitehokkuus on keskiössä kemianteollisuuden yrityksissä, ja se kehittyy koko ajan. Vuonna 2019 50 % yrityksistä kertoi käyttävänsä kierrätettyjä materiaaleja tuotannossaan. Noin 1 % tuotannosta poistuvista materiaalivirroista oli ulkoisia sivuvirtoja ja jätteitä.

0%
käytetyistä materiaaleista oli
kierrätettyjä tai uusiutuvia
-0%
Vedenkulutus
vuodesta 1995

Lue lisää
Kemialla voidaan ratkaista ilmastonmuutos. Responsible Care on ohjannut työtämme lähes 30 vuotta, ja pyrimme vauhdittamaan sen positiivista kehitystä.
Rasmus Pinomaa, Vastuullisuuden asiantuntija ja Hiilineutraali kemia 2045 projektipäällikkö, Kemianteollisuus ry

Kasvihuone­kaasu­päästöt

Kemianteollisuuden kasvihuonekaasupäästöt jatkavat laskuaan, ala etenee kohti hiilineutraalisuutta. Koko Suomen kasvihuonepäästöistä kemianteollisuuden osuus on noin 5 %

Kemianteollisuudessa työtä hiilijalanjäljen pienentämiseksi tehdään kehittämällä prosesseja ja siirtymällä mahdollisimman vähäpäästöisen energian käyttöön. Alan tavoite on olla hiilineutraali vuoteen 2045 mennessä.

2019 tulokset

Töitä kasvihuonekaasupäästöjen vähentämiseksi on tehty pitkäjänteisesti, ja vuodesta 1999 kasvihuonepäästöt ovat laskeneet 31 %. Vuonna 2019 suorat ja epäsuorat kasvihuonekaasupäästöt olivat 5,4 miljoonaa tonnia CO2e.

-0%
Kasvihuonekaasupäästöt
vuodesta 1999
-0%
Kasvihuonekaasupäästöt
vuodesta 2018
Lue lisää